νέα

YCARE Project Multiplier Event in Berlin (22/01/2018)

in news

YCARE workshop “Radicalisation prevention in the cultural sector” in Berlin In the workshop “Instruments and methods for radicalisation prevention of young people - What can the cultural sector contribute” on 22 January 2018 in Berlin’s “Haus der Kulturverbände” 22 social workers, scientists, cultural experts and pedagogical specialists discussed the possibilities of radicalisation prevention in their work. Project manager Karin Drda-Kühn presented the YCARE handbook, the toolbox material and the App. Chalid Durmosch from Violence Prevention Network introduced the work of the network and impressed the participants with an informative and sensitive lecture.

Περισσότερα

Ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου YCARE (15/12/2017)

in νέα

Ημερίδα «Συμβουλευτική νέων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη (YCARE)» Ημερομηνία: Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 Ώρα: 09:30 π.μ. Τόπος: Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του έργου «Συμβουλευτική νέων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη» (Youth Councelling Against Ragicalisation in Europe – YCARE) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής Πρόγραμμα ημερίδας YCARE

Περισσότερα

Υλικό για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης - τώρα διαθέσιμο!

in νέα

Στο έργο μας, YCARE, αναπτύχθηκαν και συλλέχθηκαν τους τελευταίους μήνες εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς, τους συμβούλους της νεολαίας και σε όλους όσους εργάζονται με τους νέους. Το υλικό για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης παρέχεται με γρήγορη και εύκολη επιλογή του υλικού στην πλατφόρμα YCARE. Ο στόχος είναι να εξουδετερωθεί η ριζοσπαστικοποίηση των νεαρών ανδρών και γυναικών που κινδυνεύουν να ενταχθούν σε ριζοσπαστικές οργανώσεις. Περίπου 80 δραστηριότητες και καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών/εγχειριδίου και φύλλων εργασίας, βρίσκονται στην πλατφόρμα YCARE - έτοιμα για λήψη και άμεση εφαρμογή χωρίς εκτεταμένη προετοιμασία.

Περισσότερα

Τι χρειάζονται οι σύμβουλοι των νέων;

in νέα

Τον προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε το έργο Ycare με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο εκτελείται από ειδικούς επιστήμονες σε διάφορους τομείς για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Για τις ανάγκες του έργου ξεκίνησε μια εκτίμηση των αναγκών μετά από επαφές με ειδικούς από οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Περιλάμβανε ένα online ερωτηματολόγιο στο οποίο επαγγελματίες του χώρου ρωτήθηκαν τη γνώμη τους για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης καθώς επίσης και για τις ανάγκες τους στη συμβουλευτική των νέων.

Περισσότερα

Πρόοδος αναφορικά με το εγχειρίδιο / οδηγό του YCARE.

in νέα

Τους τελευταίους μήνες εργαζόμαστε εντατικά στη δημιουργία ενός εγχειριδίου οδηγού για το έργο YCARE. Βασικός στόχος είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο στους σύμβουλους των νέων για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών και οδηγιών. Καθώς ολοκληρώνεται η τέταρτη (πρόχειρη) έκδοση θα σας παρουσιάσουμε μια λεπτομερή περιγραφή του περιεχομένου των διάφορων κεφαλαίων του εγχειριδίου. Οι ανάγκες των επαγγελματιών αποτέλεσαν τον οδηγό για την συγγραφή του. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η εμπειρία των εταίρων του έργου για την τελική διαμόρφωση των περιεχομένων του εγχειριδίου.

Περισσότερα

Μια επισκόπηση του έργου

in νέα

Μετά την εξακρίβωση των αναγκών των επαγγελματιών στη συμβουλευτική των νέων ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση, οριοθετούμε τους σκοπούς και τους στόχους του έργου YCARE. Πρώτα καταγράφουμε τι ακριβώς κάνει το έργο μοναδικό, και στη συνέχεια γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα του έργου μας: το εγχειρίδιο / οδηγό, την εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων, τις καλές πρακτικές, την online πλατφόρμα και την εφαρμογή για τις κινητές συσκευές. Το έργο YCARE ξεκινάει από μία παιδαγωγική προσέγγιση. Έως τώρα οι ρίζες της ριζοσπαστικοποίησης δεν έχουν ληφθεί αρκετά υπόψιν.

Περισσότερα

Συμπεράσματα

in νέα

Το 2016 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου YCARE κατάλληλο συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό αλλά και πρακτικό υλικό το οποίο ενσωματώθηκε στην εργαλειοθήκη του έργου και είναι άμεσα προσβάσιμο από την online πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αλλά και την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Σαν πρώτο συμπέρασμα βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διάχυση μεταξύ των επαγγελματιών στη συμβουλευτική των νέων που αντιμετωπίζουν την ριζοσπαστικοποίηση. Συχνά δεν γνωρίζουν αν υπάρχει ή δεν μπορούν να διακρίνουν τη ριζοσπαστικοποίηση.

Περισσότερα