Εταίροι

Ολλανδία

Verwey-Jonker Instituut
http://www.verwey-jonker.nl   

Αυστρία

E-C-C Vereinfürinterdisziplinäre Bildungund Beratung
http://www.e-c-c.at/cms   

Γερμανία

Kultur und Arbeit e.V.
http://www.kultur-und-arbeit.de   

Ελλάδα

GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
http://www.gunet.gr   

Σλοβακία

QUALED -občianskezdruženiepre kvalifikáciua vzdelávanie
http://www.qualed.net   

Σλοβενία

Integra inštitut. Inštitutzarazvojčloveškihvirov
http://www.eu-integra.eu   

Ισπανία

Aldaima Asociación andaluza de apoyo a la infancia
http://www.aldaima.org   

ireland

Meath Partnership
http://www.meathpartnership.ie