Συμπεράσματα

2016-11-01

Το 2016 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου YCARE κατάλληλο συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό αλλά και πρακτικό υλικό το οποίο ενσωματώθηκε στην εργαλειοθήκη του έργου και είναι άμεσα προσβάσιμο από την online πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αλλά και την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Σαν πρώτο συμπέρασμα βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διάχυση μεταξύ των επαγγελματιών στη συμβουλευτική των νέων που αντιμετωπίζουν την ριζοσπαστικοποίηση. Συχνά δεν γνωρίζουν αν υπάρχει ή δεν μπορούν να διακρίνουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το τι είναι ριζοσπαστικοποίηση και τι όχι (π.χ. εξτρεμιστικές ομάδες κλπ) καθώς και αναφορές σε υλικό σχετικά με την ιστορία της ριζοσπαστικοποίησης και τον θρησκευτικό / πολιτικό / πολιτιστικό πλουραλισμό.

Δεύτερον, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για εργαλεία πρόληψης. Πρακτικές τεχνικές (π.χ. διάφορες δραστηριότητες) και μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν από τους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς όπως στην αποτροπή της πόλωσης και της κοινωνικής ανισότητας, στην ενσωμάτωση της κουλτούρας, στην ενδυνάμωση των νέων, στη συστηματική παρέμβαση (λαβαίνοντας υπόψιν την οικογένεια και την κοινωνία) και στη δημιουργία καλλιτεχνικών δρώμενων.

Τρίτον, υπάρχει ανάγκη για εργαλεία ανίχνευσης και προστασίας. Σε αυτά αναφέρονται ενδείξεις και χαρακτηριστικά στα οποία μπορεί να διακρίνει κάποιος για παράδειγμα την ορθοδοξία από τον φονταμενταλισμό ή να ξεχωρίσει φυσιολογικές εφηβικές συμπεριφορές από ριζοσπαστικοποίηση. Τα αποτελέσματα των ενδείξεων θα πρέπει να παραπέμπουν σε γνωστές πρακτικές έτσι ώστε να είναι γνωστό στους επαγγελματίες τι θα κάνουν αν υποπτευθούν την ριζοσπαστικοποίηση σε κάποιο νέο άτομο.