Υλικό για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης - τώρα διαθέσιμο!

2017-11-22

Στο έργο μας, YCARE, αναπτύχθηκαν και συλλέχθηκαν τους τελευταίους μήνες εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς, τους συμβούλους της νεολαίας και σε όλους όσους εργάζονται με τους νέους. Το υλικό για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης παρέχεται με γρήγορη και εύκολη επιλογή του υλικού στην πλατφόρμα YCARE.

Ο στόχος είναι να εξουδετερωθεί η ριζοσπαστικοποίηση των νεαρών ανδρών και γυναικών που κινδυνεύουν να ενταχθούν σε ριζοσπαστικές οργανώσεις.

Περίπου 80 δραστηριότητες και καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών/εγχειριδίου και φύλλων εργασίας, βρίσκονται στην πλατφόρμα YCARE - έτοιμα για λήψη και άμεση εφαρμογή χωρίς εκτεταμένη προετοιμασία. Όλα τα υλικά έχουν ελεγχθεί και δοκιμαστεί πολλές φορές.

Απλά συνδεθείτε στην πλατφόρμα και επιλέξτε την έκδοση γλώσσας - το υλικό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ελληνικά, σλοβενικά, σλοβακικά και ισπανικά.