Μια επισκόπηση του έργου

2016-11-01

Μετά την εξακρίβωση των αναγκών των επαγγελματιών στη συμβουλευτική των νέων ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση, οριοθετούμε τους σκοπούς και τους στόχους του έργου YCARE. Πρώτα καταγράφουμε τι ακριβώς κάνει το έργο μοναδικό, και στη συνέχεια γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα του έργου μας: το εγχειρίδιο / οδηγό, την εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων, τις καλές πρακτικές, την online πλατφόρμα και την εφαρμογή για τις κινητές συσκευές.


Σχετικά με το YCARE

Ένα μεγάλος αριθμός από διεθνή έργα έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο της ριζοσπαστικοποίησης. Δυστυχώς η υπάρχουσα γνώση δεν βρίσκεται πάντα σε αυτούς που την χρειάζονται. Από την άλλη το έργο YCARE στοχεύει στη διάχυση της υπάρχουσας γνώσης για τη ριζοσπαστικοποίηση στους σύμβουλους των νέων σε όλη την Ευρώπη. Εστιάζουμε στους σύμβουλους των νέων όλων των κατηγοριών, από εκπαιδευτές μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς.

Το έργο YCARE ξεκινάει από μία παιδαγωγική προσέγγιση. Έως τώρα οι ρίζες της ριζοσπαστικοποίησης δεν έχουν ληφθεί αρκετά υπόψιν. Η εκπαίδευση είναι σημαντική για την πρόληψη και μπορεί να ενσωματωθεί σε προγράμματα που στοχεύουν στην απο-ριζοσπαστικοποίηση.

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου YCARE είναι η πρακτική του προσέγγιση. Αυτό φαίνεται στην εργαλειοθήκη του YCARE όπου περιλαμβάνονται πρακτικές δραστηριότητες για άμεση χρήση από τους σύμβουλους των νέων. Η διάχυση και η παρουσίαση της γνώσης μεταξύ των συμβούλων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Ωστόσο στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης οι σύμβουλοι των νέων πρέπει να συμπεριλάβουν στρατηγικές αντι-ριζοσπαστικοποίησης στην καθημερινή τους ενασχόληση με ευπαθή νέα άτομα.


Προϊόντα του έργου

Εγχειρίδιο / οδηγός

Ένα από τα αποτελέσματα του έργου είναι το εγχειρίδιο οδηγός για τους σύμβουλους των νέων. Καταπιάνεται με τις ανάγκες των επαγγελματιών και παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης, τους παράγοντες που κρύβονται πίσω από αυτή, το ρόλο των οργανώσεων και τη χρήση στων ψηφιακών μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη σχέση μεταξύ ριζοσπαστικοίησης και παιδείας. Επίσης καλύπτονται τα σπουδαιότερα ριζοσπαστικά ρεύματα της Ευρώπης (Ισλάμ, ακροδεξιά και άκρα αριστερά).

Ένας μέρος του εγχειριδίου οδηγού αφιερώνεται σε οδηγίες χρήσης πληροφόρησης για την υποστήριξη των νέων. Εκεί αναπτύσσονται στρατηγικές για τη βοήθεια ευπαθών νέων ατόμων και την πρόληψη των προβλημάτων τους πριν αυτά επεκταθούν. Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εργαλειοθήκη μιας και παρουσιάζει μέτρα και δράσεις για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης.

Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη του έργου θα περιλαμβάνει τρεις διακριτές ενότητες. Στην πρώτη θα αποθηκεύονται χρήσιμες δραστηριότητες. Περιέχεται εκπαιδευτικό υλικό στην μορφή ασκήσεων για άμεση χρήση σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες έχουν διάρκεια λίγων λεπτών ή ωρών και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Μια μηχανή αναζήτησης θα παρέχει στους επαγγελματίες εύκολη αναζήτηση σε δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η δεύτερη ενότητα θα παρουσιάζει καλές πρακτικές. Σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν υπάρξει διάφορες ανάλογες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών είναι εκπαιδευτικά προγράμματα για τους γονείς ευπαθών νέων και γραμμές βοήθειας για την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων ριζοσπαστικοποίησης. Οι καλές πρακτικές αποτελούν πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ανάπτυξη αντι-ριζοσπαστικών προγραμμάτων σε χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζεται υλικό διάχυσης και ευαισθητοποίησης όπως γενικά εργαλεία, πολυμεσικά εργαλεία και προωθητικό υλικό. Μαζί με το εγχειρίδιο του YCARE το υλικό αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες στην αναγνώριση της ριζοσπαστικοποίησης. Επίσης μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες στην εύρεση οργανισμών με σχετική εμπειρία.

Online πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητές συσκευές

Θα δημιουργηθεί μια online πλατφόρμα και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων του έργου. Τόσο η πλατφόρμα όσο και η εφαρμογή θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για ένα δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.