novice

YCARE Project Multiplier Event in Berlin (22/01/2018)

in news

YCARE workshop “Radicalisation prevention in the cultural sector” in Berlin In the workshop “Instruments and methods for radicalisation prevention of young people - What can the cultural sector contribute” on 22 January 2018 in Berlin’s “Haus der Kulturverbände” 22 social workers, scientists, cultural experts and pedagogical specialists discussed the possibilities of radicalisation prevention in their work. Project manager Karin Drda-Kühn presented the YCARE handbook, the toolbox material and the App. Chalid Durmosch from Violence Prevention Network introduced the work of the network and impressed the participants with an informative and sensitive lecture.

Continue Reading

YCARE Project Multiplier Event (15/12/2017)

in news

“Youth Counselling Against Radicalisation in Europe” (YCARE) Multiplier Event Date: Friday, 15 December 2017 Time: 09:30 a.m. Place: “Kostis Palamas” Cultural Center, 48 Akadimias st. and Sina st., Athens, Greece Multiplier event to present the results of the Youth Counselling Against Radicalisation in Europe (YCARE) project co-funded by the ERASMUS+ programme.

Continue Reading

Learning material against radicalization - now online!

in news

In our YCARE project, materials have been developed and collected in recent months that will provide teachers, youth counselors and all those involved in youth work with quick and easy support in selecting educational material for radicalization prevention. The aim is to counteract the radicalization of young men and women who are in danger of joining radical organizations. Around 100 exercises and lessons including instructions, worksheets and a manual can be found on the YCARE platform - ready for download and immediate implementation without extensive preparation.

Continue Reading

Kaj svetovalci, ki delajo z mladimi, potrebujejo?

in news

Projekt YCARE (Svetovanje mladim z namenom preprečevanja širjenja radikalizma) se je začel v letu 2016 in ga v okviru Erasmus + programa financira Evrospka komisija. Projekt izvajajo partnerji, ki prihajajo iz različnih strok, z namenom izmenjave spoznanj, ki so pomembna za razvoj smernic, ki bodo svetovalcem v pomoč pri preusmerjanju mladih v zdrava jedra družbe. Trend preteklih let namreč nakazuje, da se število mladih, ki se odločajo za vstopanje v radikalna gibanja povečuje in za evropsko družbo predstavlja resno grožnjo.

Continue Reading

Kako napreduje oblikovanje YCARE priročnika?

in news

V preteklih mesecih smo se dogovorili, katere vsebine bomo vključili v YCARE priročnik. Naše vodilo pri pripravi vsebin so bile potrebe, ki so jih svetovalci izrazili v raziskavi. Pri izboru so nam pomagali tudi svetovalci, ki delajo z mladimi, ki se srečujejo z radikalizmom, na področju zgodnjega odkrivanja. V nadaljevanju so podrobneje opisana poglavja, ki jih vsebuje priročnik. V predstavitvenem delu (poglavje A) je podrobneje opisano, kako lahko sleherni strokovnjak v okviru svojega dela vpliva na preprečevanje širjenja radikalizma med mladimi.

Continue Reading

An overview of our project

in news

Po opredelitvi potreb, ki jih imajo svetovalci, ki delajo z mladimi, smo se osredotočili na oblikovanje ciljev projekta. Želeli smo jih oblikovati tako, da bi poudarili njegovo edistvenost. Veliko projektov V Evropi se ukvarja s področjem preprečevanja radikalizma med mladimi, mi pa smo želeli z opisom razmejiti, kje YCARE vnaša dodana vrednost v primerjavi z ostalimi. Prav tako smo želeli poudariti, koliko produktov se bo za svetovalce razvilo ravno v tem projektu in za namene tovrstnega svetovanja: od priročnika, zbirke svetovalnih orodij z aktivnostmi, materiala za osveščanje, kataloga z opisi dobrih praks, in vsi bodo dostapni preko spleta ali aplikacije.

Continue Reading

Conclusions

in news

V letu 2016 so že na voljo materiali za svetovanje in izvajanje aktivnosti zbrani v spletnem priročniku in zbirki z orodji. Naložite si jih lahko kot mobilno aplikacijo ali pa do njih dostopate preko spletne platforme. Prvi zaključek, ki je bil osnovan na podlagi rezultatov je, da je potrebno strokovnjake, ki se prvi srečajo s ciljno skupino ustrezno informirati kaj radikalizem je in kaj ni (op. v čem se razlikuje od esktremizma, terorizma, nacionalizma ip.

Continue Reading