produkti

Priročnik

Vsebuje smernice za svetovalce na področju zgodnjega odkrivanja, ki je ključen, saj lahko na tej stopnji še preprečijo stopnjevanje težav in posameznikov zdrs v socialno izolacijo, kriminalistično ali teroristično združbo.

Smernice za Neposredne Svetovalce

Gradiva in materiali

Na voljo so različne vsebine za osveščanje mladih, zgodnje odkrivanje, načrtovanje in vodenje internvencij ter oblikovanjevarne-podporne mreže za izhod in ponovno reintegracijo. Namenjeni so svetovalnim delavcem, srednješolskim učiteljem in drugim strokovnjakom, ki želijo mlade osveščati, jim zagotoviti več vzpodbud ali pa jim pomagati pri izhodu radikalističnega okolja.

YCARE Toolbox

Spletna platforma in mobilna aplikacija

Predstavljata dinamično učno okolje, kjer je mogoče do vsebin dostopati, si jih izmenjavati, shranjevati, prenašati ali natisniti.

YCARE Online Platform

YCARE Mobile App

Orodja za dvig ozaveščenosti

Na naslednji povezavi lahko najdete projektni video, glasila in letake.

YCARE orodja za dvig ozaveščenosti

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Projekt je v okviru Erasmus + programa na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja financiran s strani Evropske komisije. Vsebina projekta ne odraža stališč Evropske unije, ampak zgolj stališča njenih avtorjev. Vsaka nepooblaščena uporaba in distribucija vsebin projekta v pridobitvene namene je kazniva.