o projektu

   About


YCARE je nov mednarodni projekt namenjen osveščanju in preprečevanju širjenja radikalizma med mladimi. V projektu sodelujejo strokovnjaki iz Avstrije, Nemčije, Grčije, Irske, Slovaške, Španije, Nizozemske in Slovenije. Ob koncu projekta bo na voljo priročnik skupaj z zbirko primerov dobrih praks. V preteklih letih je veliko nacionalnih in mednarodnih projektov pripravljalo gradiva, namenjena vključevanju in delu z mladimi iz drugih jezikovno-kulturnih okolij. Vendar pa pri večini omenjenih projektov ni mogoče dostopati do podatkov, kako uporabna se gradiva tudi za področje preprečevanja radikalizma. Zato smo partnerji v okviru projekta YCARE odločili oblikovati gradiva, ki bodo namenjena izključno preprečevanju širjenja radikalizma med mladimi. Projekt izhaja iz potreb sodobne multikulturalne družbe, ki jih je val migracij v Evropi nedavno vzpostavil na področju izobraževanlnih in podpornih programov za mlade. Povezovanje strokovnjakov v strateškem partnerstvu v okviru Erasmus + programa je omogočilo prenos primerov dobrih praks, ki se bodo lahko implementirala v različna okolja, ki se soočajo s tovrtsnimi družbenimi izzivi.

   Cilji projekta


Porast radikalističnih idelogij in z njo povezanih gibanj predstavlja eno od resnejših groženj občim vrednotam, na osnovi katerih se je oblikovala evropska civilizacija. Zaradi vse pogostejših terorističnih napadov, naraščanja števila mladih, ki se včlanjujejo v radikalistične skupine in splošnemu porastu netolrance do drugih nacionalnosti, je postal boj proti širjenju ekstremih idelogij prioritetna naloga in izziv tako evropskih kot nacionalnih politik. Cilj projekta je opolnomočiti strokovnjake, ki delajo z mladim, z orodji, s katerimi bodo lahko učinkovitejši tako na področju zgodnjega odkrivanja kot oblikovanja podpornih mrež, ki bodo preprečevale posameznikov zdrs v socialno izolacijo ali kriminalne združbe.