An overview of our project

2016-11-01

Po opredelitvi potreb, ki jih imajo svetovalci, ki delajo z mladimi, smo se osredotočili na oblikovanje ciljev projekta. Želeli smo jih oblikovati tako, da bi poudarili njegovo edistvenost. Veliko projektov V Evropi se ukvarja s področjem preprečevanja radikalizma med mladimi, mi pa smo želeli z opisom razmejiti, kje YCARE vnaša dodana vrednost v primerjavi z ostalimi. Prav tako smo želeli poudariti, koliko produktov se bo za svetovalce razvilo ravno v tem projektu in za namene tovrstnega svetovanja: od priročnika, zbirke svetovalnih orodij z aktivnostmi, materiala za osveščanje, kataloga z opisi dobrih praks, in vsi bodo dostapni preko spleta ali aplikacije.


O YCARE-u

Veliko raziskav in projektov teče na področju boja proti radikalizmo. Vendar pa na žalost velikokrat za te raziskave in projekte ne izvedo tudi vsi tisti strokovnjaki, ki bi jih v praksi pri svojem delu potrebovali. YCARE je združil spoznanja različnih raziskav in porjektov na eni strain in jih uporabil za razvoj orodij in materiala, ki jih bodo lahko uporabljali ne samo svetovalci, ampak tudi učitelji, svetovalni delavc, mladinski delavci in terapevti. Orodja in materiali se lahko uporabljajo tako za delo z ranljivimi skupinami mladi kot mladimi, ki so že člani radikalnih skupin.

YCARE izhaja iz pedagoškega vidika, ki zmanjšanje dejavnikov tveganja dosega z vzpostavitvijo ustrezne podporne mreže. Ta pristop je ključen za uspšeno preventivno delovanje in pri simptomatskem zdravljenu. Osveščanje je pomemben del preventivnega delovanja in bi moralo biti del vseh sistemov, ki so namenjeni de-radikalizaciji. Eda od dodatnih vrednosti projekta je zagotovo njegova praktična naravnanost. To je razvidno iz zbirke orodij, kjer so zbrani in opisani številni pristopi, modeli in aktivnosti. Osveščanje in izmenjava informacij sta sicer pomembna prva koraka, vendar pa mora biti svetovalec opremljen tudi z de-radikalizacijskimi strategijami, ki so potrebna v primerih, ko je posameznih že včlanjen.

Priročnik

Handbook

Priročnik je obsežen in izhaja tako iz potreb svetovalcev kot mladih, ki bodo v svetovanja vstopali. Več o njegovi vsebini si lahko preberete v 2. objavi z naslovom “Kako napreduje oblikovanje vsebine priročnika?”

Zbirka orodij

Zbirka orodij vsebuje tri pakete. V prvem paketu bodo na voljo aktivnosti in vaje namenjena takojšnu uporabi ali pripravi učne ure. Večinoma so namenjena preventivnemu delovanju, lahko pa jih uporabljajo tudi svetovalci. Iskanje bo potekalo z vnosom iskalnih kriterijev, meta bazo bo pripomogla k hitrejšm rezultatom iskanja.

Drugi paket bo vseboval zbirko dobrih praks. V Nemčiji in na Nizozemskem so se nekatere prakse izkazale za zelo uspešne pri zmanjševanju širjenja radikalizma med mladimi. Tu bodo predstavljeni primeri zgodnjega odkrivanja in intervencij. Nekateri od njih so lahko tudi podlage za oblikovanje programov de-radikalizacije in izstopa iz radikalnega okolja ter ponovne reintegraije.

V tretjem paketu so na voljo materiali za osveščanje: splošne informacije, promocijsko gradivo in multimedija. Nekatera orodja v tretjem paketu bodo na voljo tudi za zgodnje odkrivanje ob sočasni uporabi priročnika iz za informiranje o tem,katere organizacije se ukvarjajo z določenim segmentom boja proti šrijenju radikalizacije. Spletna platforma in mobilna aplikacija

digitalne komunikacijske tehnologije omogočajo, da lahko do produktov dostopajo strokovnjaki po celem svetu in da si želene vsebine, orodja in publikacije tudi prenesejo, shranijo, natisnejo in delijo z drugimi sodelavci.