Conclusions

2016-11-01

V letu 2016 so že na voljo materiali za svetovanje in izvajanje aktivnosti zbrani v spletnem priročniku in zbirki z orodji. Naložite si jih lahko kot mobilno aplikacijo ali pa do njih dostopate preko spletne platforme.

Prvi zaključek, ki je bil osnovan na podlagi rezultatov je, da je potrebno strokovnjake, ki se prvi srečajo s ciljno skupino ustrezno informirati kaj radikalizem je in kaj ni (op. v čem se razlikuje od esktremizma, terorizma, nacionalizma ip.) in jih seznaniti z viri, kjer si lahko preberejo več zgodovini radikalizma, religijski in politični pluralizaciji.

Na podlagi rezultatov razsikave je bilo ugotovljeno, da je največja potreba po orodjih, ki omogočajo zgodnje odkrivanje. Zato metodološki priročnik vsebuje izbor različnih pristopov in aktivnosti na področju: a) medkulturnega dialoga, b) preprečevanju polarizacije in družbene neenakosti, c)opolnomočenju mladih d) vključevanju mladih v umetniške projekte e) ustvaranje pogojev in spodbujanje aktivne civilne participacija f) podporne družinske terapije.

Tretji zaključek je povezan z strukturo orodij za zgodnje odkirvanje: ti morajo vsebovati jasne kriterije in smerice, ki bodo strokovnjaku pomagale razmejiti ali gre za vedenjske odklone povezane z radikalizmom ali za čustveno stisko.