Novinky

YCARE AKCIA NA PREDSTAVENIE MATERIÁLOV (15.12.2017)

in news

Riešenia proti radikalizácii mládeže v Európe (YCARE): Akcia na predstavenie materiálov Dátum: piatok, 15. december 2017 Čas: 09:30 hod. Miesto: Kultúrne centrum “Kostis Palamas”, 48 Akadimias st. a Sina, Atény, Grécko Udalosť s cieľom prezentovať výsledky projektu “Riešenia proti radikalizácii mládeže v Európe” (YCARE), ktorý je spolufinancovaný programom ERASMUS+.

Pokračovať v čítaní

Vzdelávací materiál proti radikalizácii: teraz on-line!

in news

V našom projekte YCARE sme v posledných mesiacoch vyvíjali a zhromažďovali materiály, ktoré poskytnú učiteľom, mládežníckym poradcom a všetkým zainteresovaným ľuďom v práci s mládežou rýchlu a jednoduchú podporu pri výbere vzdelávacieho materiálu na prevenciu radikalizácie. Cieľom je bojovať proti radikalizácii mládeže, ktorej hrozí vstúpenie do radikálnych organizácií. Na platforme YCARE nájdete približne 100 cvičení a hodín vrátane pokynov, pracovných listov a sprievodcu – všetko pripravené na stiahnutie a okamžitú implementáciu bez rozsiahlej prípravy.

Pokračovať v čítaní

Čo potrebujú poradcovia pre mládež

in news

V minulom roku bol spustený projekt Riešenia proti radikalizácii mládeže (Ycare) s financovaním z programu Erasmus + Európskej komisie. V projekte sa spájajú odborné znalosti v rôznych oblastiach súvisiacich s úsilím bojovať proti radikalizácii. V Európskej Únii sa v posledných rokoch začala radikalizácia smerom k násilnému extrémizmu a terorizmu považovať za rastúcu hrozbu. Vychádzame z predpokladu, že na efektívny boj proti cezhraničnej radikalizácii a terorizmu je nevyhnutná medzinárodná spolupráca. Radi by sme Vám povedali viac o našom projekte zacielenom proti radikalizácii mládeže.

Pokračovať v čítaní

Ako pokračuje vývoj Sprievodu YCARE

in news

V posledných mesiacoch sme pracovali na našom sprievodcovi Ycare a dohodli sme sa na jeho celkovom obsahu. Tento sprievodca je nabitý potrebnými informáciami na odhalenie a boj proti radikalizácii. Keďže sme dokončili našu štvrtú verziu sprievodcu, chceli by sme podrobnejšie opísať obsah jednotlivých kapitol. Potreby, ktoré uviedli samotní odborníci, slúžili ako základný princíp pri zostavovaní sprievodcu. Tiež sme pri rozhodovaní o tom, ktoré informácie zahrnieme do sprievodcu, využili vlastné odborné znalosti v oblasti poradenstva pre mládež a radikalizácie.

Pokračovať v čítaní

Prehľad nášho projektu

in news

Po identifikácii potrieb odborníkov v oblasti poradenstva pre mládež sme vymedzili ciele a obsah projektu Ycare. Najprv sme špecifikovali, ktoré vlastnosti robia projekt Ycare jedinečným. Produkty, ktoré budú výsledkom nášho projektu: sprievodca radikalizáciou; súbor materiálov s aktivitami, osvedčenými postupmi a materiálom na zvyšovanie povedomia a online platforma a mobilné aplikácie. Ycare začína z pedagogického hľadiska. Až do dnešného dňa sa pedagogickým koreňom radikalizácie nedostala veľká pozornosť, napriek tomu, že riziká v oblasti vzdelávania a aj jeho ochranné faktory sú veľmi dôležité pre prevenciu a symptomatickú liečbu.

Pokračovať v čítaní

Závery

in news

V roku 2016 sme vyvíjali praktické školenia a poradenstvo pre pracovníkov v prvej línii, sprievodcu, súbor materiálov, e-learningovú platformu a mobilné aplikácie. Prvým záverom je, že existuje potreba väčšieho povedomia medzi pracovníkmi prvej línie, ktorí sa zaoberajú radikalizáciou mládeže. Často nevedia, či ide o radikalizáciu alebo nie. Preto je dôležité, aby sa týmto pracovníkom poskytli informácie o tom, čo je a čo nie je radikalizácia (napr. Extrémistické skupiny / typy atď.

Pokračovať v čítaní