O projekte

   O projekte


YCARe je jedinečný medzinárodný projekt zameraný na podporu mládežníckych poradcov pri prevencii a boji proti radikalizácii. Na projekte sa zúčastňuje osem krajín: Rakúsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Holandsko.

Partneri projektu zbierajú osvedčené postupy a vytvárajú sprievodcu a sadu materiálov. V posledných rokoch prebiehalo niekoľko národných a medzinárodných projektov na výmenu a šírenie poznatkov a osvedčených postupov. Pridaná hodnota YCARe však vychádza zo spätnej väzby, ktorú získavame od mládežníckych poradcov, ktorí tieto materiály používajú.

Partneri si v tíme vytvorili vzdelávacie prostredie, v ktorom zveľaďujú osvedčené postupy, vytvárajú sprievodcu a vymýšľajú aktivity. Staviame na tom, že ľudia z projektu vyťažia najviac, ak sa krajiny navzájom učia. Projekt Riešenia proti radikalizácii mládeže (YCARe) sa realizuje s financovaním z programu Erasmus+.

   Ciele projektu


V Európskej Únii sa v posledných rokoch začala radikalizácia smerom k násilnému extrémizmu a terorizmu považovať za rastúcu hrozbu. Nedávne teroristické útoky a nárast počtu mladých ľudí sympatizujúcich s tou či onou formou extrémizmu, násilia a intolerancie (napr. mládežnícke gangy, hooligans, xenofóbia, islamofóbia, atď.) spôsobili, že téma radikalizácie sa stala prioritou a výzvou politickej agendy.

Projekt si kladie za cieľ vybudovať profesionálnu kapacitu pre pracovníkov v prvej línii a podporovať posilňovanie, zapojenie sa a aktívne občianstvo mladých ľudí. Keď chceme predchádzať radikalizácii, musíme rozlišovať tri kategórie: potreby profesionálov, potreby mládeže a potreby verejnosti. V projekte Ycare sa zaoberáme predovšetkým prvou kategóriou. Cieľovou skupinou sú mládežnícki poradcovia, ktorí priamo pracujú s rizikovými ľuďmi alebo zraniteľnými skupinami.