Produkty

Sprievodca

Koncepcia pre poradcov pre mládež zameraná na cielenú podporu ohrozenej mládeže, aby sa predišlo eskalácii ich problémov, aby sa zabránilo antisociálnemu správaniu mládeže, kriminalite alebo pripojeniu sa k teroristickým organizáciám a smerom.

Sprievodca YCARE

Sada materiálov

Platforma YCARE je online databáza, ktorá obsahuje modulárnu škálu aktivít na zvyšovanie povedomia, vzdelávacích aktivít a osvedčených postupov pre poradcov pre mládež, školiteľov a ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti poradenstva pre mládež, ktorí majú záujem o využitie nových didaktických materiálov v boji proti problémom ako je radikalizácia.

Sada materiálov YCARE

Online platforma a mobilné aplikácie

Všetky výstupy projektu sú dostupné na online platforme a v mobilných aplikáciách, čo ponúka nové možnosti interakcie medzi lektormi a účastníkmi školení, napr. využitím elektronického manažmentu, uchovávaním a prezentáciou materiálov, prekročením hraníc času a priestoru a vytváraním vhodných podmienok na dynamické vzdelávacie prostredie.

Online platforma YCARE

Mobilné aplikácie YCARE

Materiály na zvyšovanie povedomia

Na nasledujúcom odkazu môžete nájsť projektové video, informačné letáky a letáky.

Materiály na zvyšovanie povedomia YCARE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.