producten

Een raamwerk van inzichten voor jeugdwerkers om ze te informeren over hulpverlening aan jongeren. Deze richtlijnen dragen bij aan het zo snel mogelijk adresseren van de problemen van jongeren, te voorkomen dat hen problemen doorgroeien en te voorkomen dat ze worden aangetrokken tot asociaal gedrag, criminaliteit of het deelnemen aan een terroristische organisatie of beweging.

[YCARE Richtlijnen](/files/YCARE Guidelines NL.pdf)

Een modulair aanbod van nieuwe didactische materialen die bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn over radicalisering, training en ter demonstratie gebruikt kunnen worden voor jeugdwerkers, trainers en andere professionals werkzaam in de jeugdhulpverlening.

YCARE Toolbox

Ondersteunen de publicatie van alle materialen van het project en bieden de mogelijkheid tot interactie tussen trainers en studenten. Het online platform en de mobiele applicaties ondersteunen de opslag en presentatie van de materialen en zijn daarmee tijd en plaats onafhankelijk. Daarmee creëren ze de nodige randvoorwaarden voor een dynamische leeromgeving.

YCARE online platform

YCARE mobiele applicatie

Op de volgende link vindt u de projectvideo, nieuwsbrieven en flyers.

YCARE bewustmakende hulpmiddelen