Več o projektu

YCARE je nov mednarodni projekt namenjen osveščanju in preprečevanju širjenja radikalizma med mladimi. V projektu sodelujejo strokovnjaki iz Avstrije, Nemčije, Grčije, Irske, Slovaške, Španije, Nizozemske in Slovenije.


Ob koncu projekta bo na voljo priročnik skupaj z zbirko primerov dobrih praks. V preteklih letih je veliko nacionalnih in mednarodnih projektov pripravljalo gradiva, namenjena vključevanju in delu z mladimi iz drugih jezikovno-kulturnih okolij. Vendar pa pri večini omenjenih projektov ni mogoče dostopati do podatkov, kako uporabna se gradiva tudi za področje preprečevanja radikalizma. Zato smo partnerji v okviru projekta YCARE odločili oblikovati gradiva, ki bodo namenjena izključno preprečevanju širjenja radikalizma med mladimi.


Projekt izhaja iz potreb sodobne multikulturalne družbe, ki jih je val migracij v Evropi nedavno vzpostavil na področju izobraževanlnih in podpornih programov za mlade. Povezovanje strokovnjakov v strateškem partnerstvu v okviru Erasmus + programa je omogočilo prenos primerov dobrih praks, ki se bodo lahko implementirala v različna okolja, ki se soočajo s tovrtsnimi družbenimi izzivi.

DOSTOPAJTE DO PAKETA Z GRADIVI PREKO APLIKACIJE ALI SPLETNE PLATFORME

Na mobilni telefon, tablico ali prenosni računalnik si lahko naložite YCARE mobilno aplikacijo. Preko spleta pa lahko dostopate do vsebin preko YCARE platforme.

OBIŠČITE SPLETNO PLATFORMO

Smernice

za zgodnje odkrivanje vedenjskih in čustvenih težav in motenj...

e-Platform and Mobile Apps

Supporting the delivery of the all outputs of the project...

Gradiva in materiali

Primeri, intervencijskih modelov, vodenih razgovorov, pristopov, aktivnosti in delavnic...

Latest News

Announcement

January 25, 2018

YCARE Project Multiplier Event in Berlin (22/01/2018)

YCARE workshop “Radicalisation prevention in the cultural sector” in Berlin In the workshop “Instruments and methods for radicalisation prevention of young people - What can the cultural sector contribute” on 22 January 2018 in Berlin’s “Haus der Kulturverbände” 22 social workers, scientists, cultural experts and pedagogical specialists discussed the possibilities of radicalisation prevention in their work. Project manager Karin Drda-Kühn presented the YCARE handbook, the toolbox material and the App.

Continue reading

Announcement

November 30, 2017

YCARE Project Multiplier Event (15/12/2017)

“Youth Counselling Against Radicalisation in Europe” (YCARE) Multiplier Event Date: Friday, 15 December 2017 Time: 09:30 a.m. Place: “Kostis Palamas” Cultural Center, 48 Akadimias st. and Sina st., Athens, Greece Multiplier event to present the results of the Youth Counselling Against Radicalisation in Europe (YCARE) project co-funded by the ERASMUS+ programme.

Continue reading

Announcement

November 22, 2017

Learning material against radicalization - now online!

In our YCARE project, materials have been developed and collected in recent months that will provide teachers, youth counselors and all those involved in youth work with quick and easy support in selecting educational material for radicalization prevention. The aim is to counteract the radicalization of young men and women who are in danger of joining radical organizations. Around 100 exercises and lessons including instructions, worksheets and a manual can be found on the YCARE platform - ready for download and immediate implementation without extensive preparation.

Continue reading

Announcement

November 29, 2016

Kaj svetovalci, ki delajo z mladimi, potrebujejo?

Projekt YCARE (Svetovanje mladim z namenom preprečevanja širjenja radikalizma) se je začel v letu 2016 in ga v okviru Erasmus + programa financira Evrospka komisija. Projekt izvajajo partnerji, ki prihajajo iz različnih strok, z namenom izmenjave spoznanj, ki so pomembna za razvoj smernic, ki bodo svetovalcem v pomoč pri preusmerjanju mladih v zdrava jedra družbe. Trend preteklih let namreč nakazuje, da se število mladih, ki se odločajo za vstopanje v radikalna gibanja povečuje in za evropsko družbo predstavlja resno grožnjo.

Continue reading

Project Partners