O projekte

YCARe je jedinečný medzinárodný projekt zameraný na podporu mládežníckych poradcov pri prevencii a boji proti radikalizácii. Na projekte sa zúčastňuje osem krajín: Rakúsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Holandsko.


Partneri projektu zbierajú osvedčené postupy a vytvárajú sprievodcu a sadu materiálov. V posledných rokoch prebiehalo niekoľko národných a medzinárodných projektov na výmenu a šírenie poznatkov a osvedčených postupov. Pridaná hodnota YCARe však vychádza zo spätnej väzby, ktorú získavame od mládežníckych poradcov, ktorí tieto materiály používajú.


Partneri si v tíme vytvorili vzdelávacie prostredie, v ktorom zveľaďujú osvedčené postupy, vytvárajú sprievodcu a vymýšľajú aktivity. Staviame na tom, že ľudia z projektu vyťažia najviac, ak sa krajiny navzájom učia. Projekt Riešenia proti radikalizácii mládeže (YCARe) sa realizuje s financovaním z programu Erasmus+.

Navštívte YCARE online platformu so sadou materiálov

Využite aplikácie na mobily a počítače a prehĺbte svoje porozumenie radikalizmu

Navštíviť platformu

Sprievodca

Koncepcia pre poradcov pre mládež zameraná na cielenú podporu ohrozenej mládeže...

Online platforma a mobilné aplikácie

Všetky výstupy projektu sú dostupné na online platforme a v mobilných aplikáciách...

Sada materiálov

Platforma YCARE je online databáza, ktorá obsahuje modulárnu škálu aktivít na zvyšovanie povedomia...

Najnovšie správy

Announcement

November 30, 2017

YCARE AKCIA NA PREDSTAVENIE MATERIÁLOV (15.12.2017)

Riešenia proti radikalizácii mládeže v Európe (YCARE): Akcia na predstavenie materiálov Dátum: piatok, 15. december 2017 Čas: 09:30 hod. Miesto: Kultúrne centrum “Kostis Palamas”, 48 Akadimias st. a Sina, Atény, Grécko Udalosť s cieľom prezentovať výsledky projektu “Riešenia proti radikalizácii mládeže v Európe” (YCARE), ktorý je spolufinancovaný programom ERASMUS+.

Continue reading

Announcement

November 22, 2017

Vzdelávací materiál proti radikalizácii: teraz on-line!

V našom projekte YCARE sme v posledných mesiacoch vyvíjali a zhromažďovali materiály, ktoré poskytnú učiteľom, mládežníckym poradcom a všetkým zainteresovaným ľuďom v práci s mládežou rýchlu a jednoduchú podporu pri výbere vzdelávacieho materiálu na prevenciu radikalizácie. Cieľom je bojovať proti radikalizácii mládeže, ktorej hrozí vstúpenie do radikálnych organizácií. Na platforme YCARE nájdete približne 100 cvičení a hodín vrátane pokynov, pracovných listov a sprievodcu – všetko pripravené na stiahnutie a okamžitú implementáciu bez rozsiahlej prípravy.

Continue reading

Announcement

November 29, 2016

Čo potrebujú poradcovia pre mládež

V minulom roku bol spustený projekt Riešenia proti radikalizácii mládeže (Ycare) s financovaním z programu Erasmus + Európskej komisie. V projekte sa spájajú odborné znalosti v rôznych oblastiach súvisiacich s úsilím bojovať proti radikalizácii. V Európskej Únii sa v posledných rokoch začala radikalizácia smerom k násilnému extrémizmu a terorizmu považovať za rastúcu hrozbu. Vychádzame z predpokladu, že na efektívny boj proti cezhraničnej radikalizácii a terorizmu je nevyhnutná medzinárodná spolupráca.

Continue reading

Announcement

November 1, 2016

Ako pokračuje vývoj Sprievodu YCARE

V posledných mesiacoch sme pracovali na našom sprievodcovi Ycare a dohodli sme sa na jeho celkovom obsahu. Tento sprievodca je nabitý potrebnými informáciami na odhalenie a boj proti radikalizácii. Keďže sme dokončili našu štvrtú verziu sprievodcu, chceli by sme podrobnejšie opísať obsah jednotlivých kapitol. Potreby, ktoré uviedli samotní odborníci, slúžili ako základný princíp pri zostavovaní sprievodcu. Tiež sme pri rozhodovaní o tom, ktoré informácie zahrnieme do sprievodcu, využili vlastné odborné znalosti v oblasti poradenstva pre mládež a radikalizácie.

Continue reading

Project Partners