O projekte

YCARe je jedinečný medzinárodný projekt zameraný na podporu mládežníckych poradcov pri prevencii a boji proti radikalizácii. Na projekte sa zúčastňuje osem krajín: Rakúsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Holandsko.


Partneri projektu zbierajú osvedčené postupy a vytvárajú sprievodcu a sadu materiálov. V posledných rokoch prebiehalo niekoľko národných a medzinárodných projektov na výmenu a šírenie poznatkov a osvedčených postupov. Pridaná hodnota YCARe však vychádza zo spätnej väzby, ktorú získavame od mládežníckych poradcov, ktorí tieto materiály používajú.


Partneri si v tíme vytvorili vzdelávacie prostredie, v ktorom zveľaďujú osvedčené postupy, vytvárajú sprievodcu a vymýšľajú aktivity. Staviame na tom, že ľudia z projektu vyťažia najviac, ak sa krajiny navzájom učia. Projekt Riešenia proti radikalizácii mládeže (YCARe) sa realizuje s financovaním z programu Erasmus+.

Navštívte YCARE online platformu so sadou materiálov

Využite aplikácie na mobily a počítače a prehĺbte svoje porozumenie radikalizmu

Navštíviť platformu

Sprievodca

Koncepcia pre poradcov pre mládež zameraná na cielenú podporu ohrozenej mládeže...

Online platforma a mobilné aplikácie

Všetky výstupy projektu sú dostupné na online platforme a v mobilných aplikáciách...

Sada materiálov

Platforma YCARE je online databáza, ktorá obsahuje modulárnu škálu aktivít na zvyšovanie povedomia...

Najnovšie správy

Announcement

March 20, 2017

Project Partners