Over ons

YCARe is een uniek internationaal project dat zich richt op het ondersteunen van jeugdwerkers in het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Acht landen nemen deel aan het project: Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië en Spanje.


Deze landen verzamelen richtlijnen en goede voorbeelden. In de afgelopen jaren zijn er diverse nationale en internationale projecten opgezet om kennis en ervaringen uit te wisselen. YCARe levert toegevoegde waarde door het incorporeren van de feedback van de eindgebruikers: de jongerenwerkers en jeugdhulpverleners die de tools daadwerkelijk gebruiken.


Een lerende omgeving is opgezet waarin de voorbeelden en richtlijnen verbeterd kunnen worden. Het achterliggende idee is dat jongerenwerkers en jeugdhulpverleners beter zijn toegerust als landen van elkaar leren. Het project Youth Counselling Against Radicalization (YCARe) wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma.

BEZOEK HET ONLINE PLATFORM VAN DE YCARE TOOLBOX

YCARE biedt een infrastructuur van applicaties voor uw mobiel en desktop die bijdragen aan kennis over radicalisering.

BEZOEK HET PLATFORM

Richtlijnen

Een raamwerk van inzichten voor jeugdwerkers om ze te informeren...

Online platform en mobiele applicaties

Ondersteunen de publicatie van alle materialen van het project...

Trainingsmateriaal

Een modulair aanbod van nieuwe didactische materialen...

Laatste nieuws

Announcement

November 30, 2017

YCARE Project Multiplier Event (15/12/2017)

“Youth Counselling Against Radicalisation in Europe” (YCARE) Multiplier Event Date: Friday, 15 December 2017 Time: 09:30 a.m. Place: “Kostis Palamas” Cultural Center, 48 Akadimias st. and Sina st., Athens, Greece Multiplier event to present the results of the Youth Counselling Against Radicalisation in Europe (YCARE) project co-funded by the ERASMUS+ programme.

Continue reading

Announcement

November 22, 2017

Learning material against radicalization - now online!

In our YCARE project, materials have been developed and collected in recent months that will provide teachers, youth counselors and all those involved in youth work with quick and easy support in selecting educational material for radicalization prevention. The aim is to counteract the radicalization of young men and women who are in danger of joining radical organizations. Around 100 exercises and lessons including instructions, worksheets and a manual can be found on the YCARE platform - ready for download and immediate implementation without extensive preparation.

Continue reading

Announcement

November 29, 2016

What youth counsellors need

Last year the project Youth Counselling Against Radicalisation (Ycare) has been launched with funding from the Erasmus+ program of the European Commission. The project is carried out with expertise in different fields relevant to efforts to counter radicalisation. In recent years radicalisation toward violent extremist and terrorist positions has been considered an increasing treat in the European Union. We believe that international cooperation is necessary to effectively combat cross-border radicalisation and terrorism and are pleased to inform you about our counter-radicalisation project.

Continue reading

Announcement

November 1, 2016

Progress regarding the Ycare handbook

In recent months we have worked on our Ycare handbook. As a result we have reached agreement on the overall content that it will hold. As previously announced, this handbook is meant to equip youth counsellors with information useful to detect and combat radicalisation. As we have finished our fourth draft version, we would like to give a more detailed description of the content of the various chapters of the handbook.

Continue reading

Project Partners