Over ons

YCARe is een uniek internationaal project dat zich richt op het ondersteunen van jeugdwerkers in het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Acht landen nemen deel aan het project: Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië en Spanje.


Deze landen verzamelen richtlijnen en goede voorbeelden. In de afgelopen jaren zijn er diverse nationale en internationale projecten opgezet om kennis en ervaringen uit te wisselen. YCARe levert toegevoegde waarde door het incorporeren van de feedback van de eindgebruikers: de jongerenwerkers en jeugdhulpverleners die de tools daadwerkelijk gebruiken.


Een lerende omgeving is opgezet waarin de voorbeelden en richtlijnen verbeterd kunnen worden. Het achterliggende idee is dat jongerenwerkers en jeugdhulpverleners beter zijn toegerust als landen van elkaar leren. Het project Youth Counselling Against Radicalization (YCARe) wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma.

BEZOEK HET ONLINE PLATFORM VAN DE YCARE TOOLBOX

YCARE biedt een infrastructuur van applicaties voor uw mobiel en desktop die bijdragen aan kennis over radicalisering.

BEZOEK HET PLATFORM

Richtlijnen

Een raamwerk van inzichten voor jeugdwerkers om ze te informeren...

Online platform en mobiele applicaties

Ondersteunen de publicatie van alle materialen van het project...

Trainingsmateriaal

Een modulair aanbod van nieuwe didactische materialen...

Laatste nieuws

Announcement

March 20, 2017

Project Partners